Τέχνες και πολιτισμός

Βρίσκεστε εδώ : doukasculture > Τέχνες και πολιτισμός

Πολιτισμός και τέχνες είναι δύο έννοιες στενά συνυφασμένες, καθώς οι τέχνες αποτελούν χαρακτηριστικές εκφάνσεις του πολιτισμού κάθε περιόδου. Αποτελούν του βασικούς συντελεστές δημιουργίας προϊόντων μνήμης για την αυτογνωσία και την αντίληψη που έχει ένα έθνος για τον εαυτό του και τις αξίες του.

Οι τέχνες αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώρο από τους προϊστορικούς χρόνους με αποκορύφωμα την κλασική περίοδο. Τα έργα τέχνης της περιόδου αυτής, με τις ιδανικές αναλογίες και το ιδεώδες κάλλος, εξέφρασαν τα φιλοσοφικά ιδεώδη της εποχής τους και υπήρξαν το πρότυπο της ευρωπαϊκής αναγέννησης του 15ου αι. μ.Χ.. Ο ελληνικός πολιτισμός κατά τους ακόλουθους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μεγάλων βασιλείων και αυτοκρατοριών.

Στο πλαίσιο μιας αυτοκρατορίας αναπτύσσεται ο ελληνικός πολιτισμός και κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Η μνήμη του αρχαίου Ελληνισμού ήταν ζωντανή καθ’ όλη τη βυζαντινή χιλιετία. Οι Βυζαντινοί δεν γνώρισαν ποτέ διακοπή στην ιστορία του Ελληνισμού. Η αυτοσυνειδησία των Βυζαντινών είχε διαμορφωθεί από τη μελέτη των ιστορικών, των ποιητών και φιλοσόφων, των ιατρών και επιστημόνων των κλασσικών και μεταγενεστέρων χρόνων.

Η εικόνα που είχαν εκείνοι που κατοικούσαν στο ελληνόφωνο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για τον εαυτό τους ήταν μία σύνθεση αποτελούμενη από τη γλώσσα που μιλούσαν, τη γραμματεία που μελετούσαν, την παιδεία που διδάσκονταν και την ελληνική χριστιανική θρησκεία που λάτρευαν, στοιχεία που τους συνέδεαν αδιάκοπα με τους αρχαίους προγόνους τους 1

H τέχνη της Πρώιμης Βυζαντινής περιόδου βασικό στοιχείο της οποίας υπήρξε ο συγκερασμός του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού και του χριστιανικού πνεύματος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο Βυζάντιο. Στη διάρκειά της συντελέστηκε η ουσιαστική σύνθεση των στοιχείων εκείνων που χαρακτήρισαν την καλλιτεχνική δραστηριότητα στους επόμενους αιώνες, δηλαδή της μεγαλοπρέπειας, της αρμονίας και του μέτρου.

Μέσα λοιπόν από την διαχρονικότητα της τέχνης, δεν μπορούσε η βυζαντινή και η μεταβυζαντινή περίοδος, αλλά και οι νεώτεροι χρόνοι με τις ορθόδοξες αξίες που έλαμψαν και φώτισαν τις περιόδους αυτές, να μην απασχολήσει και να μη συνεχίσει να απασχολεί τους ιστορικούς τέχνης, τους συλλέκτες αντικειμένων και εικόνων αξίας, τους θρησκειολόγους και τους αρχαιολόγους.

Προβάλλουμε την τέχνη των βυζαντινών εικόνων, όχι μόνο ως ιστορία, αλλά ως τεχνοτροπία, ως ποιότητα και ως αξία. Ως τρόπο έκφρασης των δημιουργών των εικόνων αυτών, ως αντίληψη των πραγμάτων της εποχής εκείνης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε, τη βυζαντινή εικόνα ως τέχνη που μπορεί να συναγωνίζεται, με την τεχνοτροπία και τις σχολές των αγιογράφων της εποχής εκείνης, τα υπόλοιπα είδη ζωγραφικής. Να δώσει στο φίλο της ζωγραφικής και στο συλλέκτη, μία άλλη διάσταση, μια άλλη τέχνη που είναι άγνωστη ακόμα και στους ορθόδοξους ανά τον κόσμο χριστιανούς.

Η χρήση υψηλής τεχνολογίας στην ψηφιοποίηση και την παραγωγή των αντιγράφων καθώς και τα πιστοποιημένα, μεγάλης διάρκειας ζωής, αρχειακά υλικά αποτελούν τα βασικά εργαλεία επίτευξης του στόχου μας, που είναι μέσα από την τελειότητα των αντιγράφων, να δώσουμε στο συλλέκτη την ικανοποίηση της μοναδικότητας και της ποιότητας, που θα συνοδεύεται από το ιστορικό της εικόνας, την περιγραφή της, το ολόγραμμα ασφάλειας, τον αριθμό παραγωγής, την ειδική συσκευασία συντήρησης. Και όλα αυτά για πενήντα τουλάχιστον χρόνια, αρχίζοντας με τις πρώτες συλλογές, αυτή του μουσείου Αλεξανδρούπολης και του Ιερού ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος – Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. … πίσω 

 

 

1 http://pheidias.antibaro.gr/Hellas_names/Konstantelos2.html#a1